Publikacje oznaczone tematem:

Czasopismo techniczne

  1. BazTech - baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych
    [BazTech - the database of the polish technological journals’ contents]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2005, nr 1 (85), s. 95-105