Publikacje oznaczone tematem:

Czas pracy

 1. Biblioteki akademickie w nocy. Cz. 1. Doświadczenia zagraniczne
  [Academic Libraries at Night – Part One – Foreign Experience]

  Przegląd Biblioteczny 2019, R. 87, z. 4, s. 433-464

 1. Biblioteki akademickie w nocy. Cz. 2. Doświadczenia polskie
  [Academic Libraries at Night – Part Two – Polish Experience]

  Przegląd Biblioteczny 2020, R. 88, z. 1, s. 5-37

 1. Dura lex sed lex? Godziny nadliczbowe w pracy bibliotecznej
  [Dura lex sed lex? Overtime work in libraries]

  Przegląd Biblioteczny 1998, R. 66, z. 2-3, s. 169-173