Publikacje oznaczone tematem:

Cisek, Sabina. Filozoficzne aspekty informacji naukowej

  1. Filozoficzne uwarunkowania nauki o informacji
    [Philosophical conditions of information science]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2003, nr 1 (81), s. 91-94