Publikacje oznaczone tematem:

Chmielewska-Gorczyca, Ewa. Ochrona środowiska

  1. Mikrotezaurus Ochrona środowiska opracowany w Bibliotece Sejmowej
    [Microthesaurus Environment protection developed at the Sejm Library]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 1999, nr 1 (73), s. 50-57