Publikacje oznaczone tematem:

Chłopi

  1. „O jedność społeczną sympatyczną”. Idea oświaty ludowej w Królestwie Polskim w latach 1858-1862
    [„For a nice social unity”. The idea of folk education in the Polish Kingdom in the years 1858-1862]

    Bibliologia polityczna : praca zbiorowa, redakcja Dariusz Kuźmina, Warszawa 2011, s. 142-148 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 124)

  1. Kultura współczesna wsi
    [Contemporary culture of the rural regions]

    Czytelnictwo i biblioteki na wsi - obraz współczesny i tendencje : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Poznań, 3-5 listopada 1996 r. : III Forum SBP' 96, redakcja Mieczysław Szyszko, Warszawa 1996, s. 2