Publikacje autora:

Anna Karczewska

  1. „O jedność społeczną sympatyczną”. Idea oświaty ludowej w Królestwie Polskim w latach 1858-1862
    [„For a nice social unity”. The idea of folk education in the Polish Kingdom in the years 1858-1862]

    Bibliologia polityczna : praca zbiorowa, redakcja Dariusz Kuźmina, Warszawa 2011, s. 142-148 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 124)