Publikacje oznaczone tematem:

Centrum nauki

  1. Centrum nauki jako przykład wykorzystania przestrzeni bibliotecznej w działalności bibliotek naukowych
    [The learning center as an example of library space use In the activity of research libraries]

    Przegląd Biblioteczny 2016, R. 84, z. 4, s. 590-602