Publikacje oznaczone tematem:

Cechy jakości

  1. Po co bibliotekom jakość?
    [Why Do Libraries Need Quality?]

    Przegląd Biblioteczny 2015, R. 83, z. 2, s. 181-192