Publikacje oznaczone tematem:

Burza mózgów

  1. Zespoły zadaniowe i heurystyczne metody rozwiązywania problemów
    [Task teams and heuristic methods of problem solving]

    Zarządzanie kadrami w bibliotece : praca zbiorowa, redakcja Joanna Kamińska i Beata Żołędowska-Król, Warszawa 2008, s. 20-29 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 97)