Publikacje oznaczone tematem:

Biblioteki specjalne

  1. An Unexplored Phenomenon on the Border of Two Worlds. An Introduction to the Issue of Museum Libraries in Poland

    Przegląd Biblioteczny 2019, R. 87, z. specjalny, s. 50-64

  1. The Role of the Museum Library

    Przegląd Biblioteczny 2019, R. 87, z. specjalny, s. 65-72