Publikacje autora:

Katarzyna Žák-Caplot

  1. An Unexplored Phenomenon on the Border of Two Worlds. An Introduction to the Issue of Museum Libraries in Poland

    Przegląd Biblioteczny 2019, R. 87, z. specjalny, s. 50-64