Publikacje oznaczone tematem:

Biblioteki prawnicze

  1. Library of the Court of Justice of the European Union (Biblioteka Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej)
    [Library of the Court of Justice of the European Union]

    Przegląd Biblioteczny 2015, R. 83, z. 4, s. 533-545