Publikacje oznaczone tematem:

Biblioteki niepublicznych szkół wyższych

  1. Biblioteka uczelniana biblioteką naukową - teoria a praktyka
    [Academic library as a research library- theory vs. practice]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2005, nr 2 (86), s. 72-75

  1. OPAC WWW wizytówką biblioteki. Ocena jakości katalogów komputerowych małych i średnich bibliotek w Polsce
    [OPAC WWW - a Library Business Card. Evaluating OPACs of Smali and Medium-sized Polish Libraries]

    Przegląd Biblioteczny 2009, R. 77, z. 1, s. 16-40