Publikacje oznaczone tematem:

Biblioteki fachowe

 1. An Unexplored Phenomenon on the Border of Two Worlds. An Introduction to the Issue of Museum Libraries in Poland

  Przegląd Biblioteczny 2019, R. 87, z. specjalny, s. 50-64

 1. Księgozbiory bibliotek w okresie dwudziestolecia międzywojennego wyrazem postaw ideologicznych swoich organizatorów
  [Library collections in the years 1918-1939 as an expression of ideological attitudes of their organizers]

  Bibliologia polityczna : praca zbiorowa, redakcja Dariusz Kuźmina, Warszawa 2011, s. 203-213 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 124)

 1. Problemy informacji naukowej i technicznej w Polsce
  [Issues in scientific and technical information in Poland]

  Przegląd Biblioteczny 1999, R. 67, z. 4, s. 285-294

 1. The Role of the Museum Library

  Przegląd Biblioteczny 2019, R. 87, z. specjalny, s. 65-72