Publikacje oznaczone tematem:

Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej (Warszawa)

  1. Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej po modernizacji
    [Warsaw School of Economic Library after modernization]

    Przegląd Biblioteczny 2000, R. 68, z. 3, s. 187-192

  1. Nowa usługa w Bibliotece Szkoły Głównej Handlowej – nieodpłatny dostęp do poufnych mikrodanych Eurostatu
    [New Service at the Library of Warsaw School of Economics – Free of Charge Access to Confidential Microdata from Eurostat]

    Przegląd Biblioteczny 2016, R. 84, z. 1, s. 80-112