Publikacje autora:

Alicja Kenska

  1. Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej po modernizacji
    [Warsaw School of Economic Library after modernization]

    Przegląd Biblioteczny 2000, R. 68, z. 3, s. 187-192