Publikacje oznaczone tematem:

Biblioteka Politechniki Łódzkiej

  1. Kryteria oceny elektronicznych źródeł informacji decydujące o ich zakupie
    [Evaluation criteria used in purchasing electronic information sources]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2007, nr 2 (90), s. 79-90