Publikacje autora:

Iwona Sójkowska

  1. Elektroniczne źródła informacji naukowej w bibliotekach szkół wyższych. Badania ankietowe. Stan na 1 stycznia 2007 r.
    [Electronic sources of information in academic libraries. Questionnaire survey. Stage on January 1, 2007]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2008, nr 1 (91), s. 45-58

  1. Kryteria oceny elektronicznych źródeł informacji decydujące o ich zakupie
    [Evaluation criteria used in purchasing electronic information sources]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2007, nr 2 (90), s. 79-90