Publikacje oznaczone tematem:

Biblioteka Narodowa (Finlandia)

  1. Aspekty organizacyjne i zarządzanie bibliotekami w Finlandii z perspektywy społeczeństwa informacyjnego
    [Library Organization and Management in Finland from the Information Society Point of View]

    Przegląd Biblioteczny 2011, R. 79, z. 4, s. 487-504