Publikacje oznaczone tematem:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (Bydgoszcz)

  1. Wpływ Internetu na proces gromadzenia zbiorów zwartych w BG UTP w Bydgoszczy
    [Impact of the Internet on the Acquisition of Monographs in Main Library of the University of Technology and Natural Sciences in Bydgoszcz]

    Przegląd Biblioteczny 2013, R. 81, z. 3, s. 326-339