Publikacje oznaczone tematem:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego

  1. Planowany nowy budynek Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego
    [Planned new building of the Main Library University of Opole]

    Przegląd Biblioteczny 1999, R. 67, z. 1-2, s. 59-65

  1. System sieciowego rozpowszechniania baz danych: konsorcjum bibliotek naukowych wyższych uczelni Górnego Śląska
    [System of data bases’ network publishing: the consortium of Upper Silesia higher education research libraries]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 1997, nr 2 (70), s. 98-106