Publikacje autora:

Wanda Matwiejczuk

  1. Planowany nowy budynek Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego
    [Planned new building of the Main Library University of Opole]

    Przegląd Biblioteczny 1999, R. 67, z. 1-2, s. 59-65