Publikacje oznaczone tematem:

Biblioteka Główna Politechniki Świętokrzyskiej

  1. Języki informacyjno-wyszukiwawcze jako narzędzia pozyskiwania informacji w procesie kształcenia akademickiego. Relacja z badań przeprowadzonych w Bibliotece Głównej Politechniki Świętokrzyskiej
    [Information retrieval languages as tools for gaining information in the process of the academic education. Report from research project delivered at Central Library of Politechnika Świętokrzyska]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 1997, nr 2 (70), s. 80-88

  1. Zastosowanie UKD do organizacji księgozbioru w wolnym dostępie do półek (na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej)
    [Application of UDC in the Arrangement of Open Stacks Content (on the example of Main Library of Świętokrzyski University of Technology)]

    Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 3, s. 441-450