Publikacje autora:

Jolanta Konopka

  1. Zastosowanie UKD do organizacji księgozbioru w wolnym dostępie do półek (na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej)
    [Application of UDC in the Arrangement of Open Stacks Content (on the example of Main Library of Świętokrzyski University of Technology)]

    Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 3, s. 441-450