Publikacje oznaczone tematem:

Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej

  1. Reorganizacja uczelni wyższych a sytuacja biblioteki głównej
    [Re-organising of high Schools and its impact on the University Main Library]

    Przegląd Biblioteczny 2000, R. 68, z. 1-2, s. 77-84

  1. Środki naukowo-dydaktycznej komunikacji zdalnej środowisk akademickich
    [Remote Means of Scholarly and Educational Communication in Academic Communities]

    Przegląd Biblioteczny 2018, R. 86, z. 2, s. 234-255