Publikacje oznaczone tematem:

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

  1. Nuovo soggettario - nowe narzędzie opracowania przedmiotowego w bibliotekach włoskich
    [Nuovo Soggettario - New Tool for Subject Cataloging in Italian Librarie]

    Przegląd Biblioteczny 2010, R. 78, z. 1, s. 19-32