Publikacje oznaczone tematem:

Bibliografie specjalne (Warszawa ; 2018)

  1. Bibliografie specjalne: rozwój i otwartość. Red. nauk. Bartłomiej Włodarczyk, Jadwiga Woźniak-Kasperek. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2018, 230 s., ISBN 978-83-7545-907-4
    [Bibliografie specjalne: rozwój i otwartość (Special bibliographies: development and openness). Ed. Bartłomiej Włodarczyk, Jadwiga Woźniak-Kasperek. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2018, pp. 230, ISBN 978-83-7545-907-4]

    Przegląd Biblioteczny 2019, R. 87, z. 1, s. 79-83