Publikacje oznaczone tematem:

Bibliografia Bibliografii Polskich (czasopismo)

  1. Polska bieżąca bibliografia bibliografii i nauki o książce
    [Polish current bibliography of bibliography and book studies]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2002, nr 2 (80), s. 76-85

  1. Problematyka UKD w działalności Komisji Opracowania Rzeczowego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
    [The UDC issues in activity of the Subject Indexing Commission of the Polish Librarians Association]

    UKD w środowisku komputerowym : praca zbiorowa, redakcja Barbara Sosińska-Kalata, Warszawa 2004, s. 153-172 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 72)