Publikacje oznaczone tematem:

Białoruś

  1. Książka w procesie odrodzenia narodowego (na przykładzie Białorusi)
    [Book in the nation’s revival as exemplified by Belarus]

    Przegląd Biblioteczny 2001, R. 69, z. 3, s. 227-236

  1. Polskie biblioteki i księgozbiory na Białorusi
    [Polish libraries and book collections in Byelorussia]

    Przegląd Biblioteczny 2002, R. 70, z. 4, s. 305-317