Publikacje autora:

Agnieszka Grędzik

  1. Polskie biblioteki i księgozbiory na Białorusi
    [Polish libraries and book collections in Byelorussia]

    Przegląd Biblioteczny 2002, R. 70, z. 4, s. 305-317