Publikacje oznaczone tematem:

Badanie behawioralne

  1. Usłyszeć niewypowiedziane. Dostrzec niewidoczne. Techniki UX (User experience) w badaniach użytkowników bibliotek. Szanse i perspektywy
    [Hear the Unspoken, Notice the Unseen. UX (User Experience) Techniques in Library User Research. opportunities and Perspectives]

    Przegląd Biblioteczny 2020, R. 88, z. 1, s. 50-64