Publikacje oznaczone tematem:

Babin 2.0

  1. Przeciwko likwidacji wersji papierowej BABIN-u
    [Against closing the printed edition of BABIN (Analytic Bibliography of Librarianship and Information Science)]

    Przegląd Biblioteczny 2011, R. 79, z. 3, s. 377-378

  1. Przeciwko likwidacji wersji papierowej BABIN-u. Odpowiedź na apel prof. Barbary Sordylowej [przeciwko likwidacji wersji papierowej BABIN-u]
    [Response to Professor Barbara Sordylowa (Against closing the printed edition of BABIN - Analytic Bibliography of Librarianship and Information Science)]

    Przegląd Biblioteczny 2011, R. 79, z. 3, s. 379