Publikacje oznaczone tematem:

Association for Library and Information Science Education

  1. Współczesne tendencje rozwojowe w zakresie kształcenia pracowników bibliotek i informacji naukowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
    [Modern trends in educating librarians and information science specialists in the United States of America]

    Bibliotekarstwo i informacja naukowa : kształcenie w perspektywie nowego stulecia : praca zbiorowa, redakcja Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 1995, s. 64-76 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 14)