Publikacje oznaczone tematem:

Architekci informacji

  1. Architektura informacji jako problem badawczy informatologii
    [Information Architecture as a Research Problem within the Frame of Information Science]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2016, nr 2 (108), s. 37-47

  1. Obowiązki i kompetencje przedstawicieli zawodów informacyjnych. Perspektywa pracodawcy
    [Duties and Competencies of Information Professionals. The Employer’s Point of View]

    Przegląd Biblioteczny 2013, R. 81, z. 2, s. 172-183