Publikacje oznaczone tematem:

Alma (system biblioteczny)

  1. OMNIS albo pytania bez odpowiedzi
    [OMNIS or questions without answers]

    Przegląd Biblioteczny 2021, R. 89, z.3, s. 385-422