Publikacje oznaczone tematem:

Aktywność społeczna

  1. Indywidualny kapitał społeczny i aktywność społeczna kadry kierowniczej bibliotek. Przegląd wyników badań z dwudziestu krajów świata
    [Individual Social Capital and Social Activity of Library Managers. Reviewing the Results of Research Conducted in Twenty Countries]

    Przegląd Biblioteczny 2020, R. 88, z. 4, s. 445-460