Publikacje oznaczone tematem:

Aktorzy

  1. Od aktora do animatora, od misterium do happeningu. Dziecko i książka w obliczu przemian
    [From Actor To Animator, From Mystery Play To Happening. Child And Book Facing The Changes]

    Po potopie : dziecko, książka i biblioteka w XXI w. : diagnozy i postulaty : praca zbiorowa, redakcja Danuta Świerczyńska-Jelonek, Grzegorz Leszczyński i Michał Zając, Warszawa 2008, s. 122-144 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 101)

  1. Rola i zadania sztuki teatru we współczesnej edukacji i kulturze nie tylko bibliotecznej
    [The role nad mission of the theatre in contemporary education and culture not only in the library]

    Biblioteka i informacja w aktywizacji regionalnej : praca zbiorowa, redakcja Dorota Grabowska i Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2012, s. 29-46 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 132)