Publikacje oznaczone tematem:

Academia.edu (portal społecznościowy)

  1. Obecność przedstawicieli polskiej informatologii i bibliologii w serwisach społecznościowych dla naukowców Academia.edu i ResearchGate
    [Presence of Polish Researchers in the Field of Information and Book Studies in Academia.edu and ResearchGate – Social Networking Services Addressed to Scholars]

    Przegląd Biblioteczny 2019, R. 87, z. 2, s. 167-184