Publikacje oznaczone tematem:

2 Korpus Polski (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie)

  1. The Role of Libraries, Archives and Museums (LAM) in the Preservation of Cultural Heritage: the Example of the Polish Catholic Centre in Martin Coronado in Argentina

    Przegląd Biblioteczny 2019, R. 87, z. specjalny, s. 73-90