Publikacje autora:

Marian Zwiercan

  1. Jerzy Zathey (1911-1999)

    Przegląd Biblioteczny 1999, R. 67, z. 3, s. 225-231