Publikacje autora:

Maja Žumer

  1. FRBR: The Way Forward
    [FRBR: kolejne kroki]

    Przegląd Biblioteczny 2015, R. 83, z. 1, s. 62-72