Publikacje autora:

Nikolaj Nikolaevič Zubkov

  1. Specyfika biblioteki i jej możliwe zadania
    [The Nature of Libraries and Their Potential Tasks]

    Przegląd Biblioteczny 2019, R. 87, z. 2, s. 199-205