Publikacje autora:

Anna Żbikowska-Migoń

  1. Barbara Bieńkowska (przy współpracy Elżbiety Maruszak): Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa: Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej 2005, 350 s., il. ISBN 83-88581-21-X
    [Barbara Bieńkowska (supported by Elżbieta Maruszak): Książka na przestrzeni dziejów (Books Through the Centuries), Warszawa 2005]

    Przegląd Biblioteczny 2006, R. 74, z. 3, s. 381-384