Publikacje autora:

Krzysztof Zamorski

  1. Rozbudowa Biblioteki Jagiellońskiej. Problemy zmian funkcjonalnych
    [Enlargement of Jagiellonian Library site. Functional enhancement problems]

    Przegląd Biblioteczny 1999, R. 67, z. 1-2, s. 31-43