Publikacje autora:

Renata Zając

  1. Czasopisma elektroniczne w bibliotekach naukowych
    [Electronic journals in academic libraries]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2002, nr 1 (79), s. 90-97