Publikacje autora:

Józef Zając

  1. Potrzeba nowych umiejętności zawodowych pracowników współczesnych bibliotek publicznych
    [Modern public libraries’ employees – the need of the new professional skills]

    Kształcenie bibliotekarzy dla przyszłości : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Jachranka k. Warszawy, 22-24 października 1995 : II Forum SBP ’95, redakcja Elżbieta B. Zybert, Mieczysław Szyszko, Wa