Publikacje autora:

Grażyna Wrona

  1. Materiały do dziejów polskiego czasopiśmiennictwa naukowego w latach 1918-1939 w „Słowniku polskich towarzystw naukowych”
    [Sources to the history of Polish scientific journals in 1918-1939 in the „Glossary of Polish scientific societies”]

    Przegląd Biblioteczny 2002, R. 70, z. 1-2, s. 33-37