Publikacje autora:

Tomasz Wolniewicz

  1. Katalogi rozproszone na przykładzie polskiej wyszukiwarki KaRo
    [Virtual catalogs on the example of KaRo (Polish distributed search tool)]

    Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce : praca zbiorowa, redakcja Maria Burchard, Kamila Grzędzińska i Agnieszka Kasprzyk, Warszawa 2010, s. 153-161 (Nauka, Dydaktyko, Praktyka ; 122)

  1. Rola katalogów KaRo i NUKAT jako źródeł informacji
    [KaRo and NUKAT as information sources]

    Przegląd Biblioteczny 2004, R. 72, z. 3-4, s. 149-153