Publikacje autora:

Urszula Wojtasik

  1. Zakup oraz wykorzystanie książek zagranicznych w bibliotekach akademickich w Polsce
    [Acquisition and use of foreign monographs in Polish academic libraries]

    Przegląd Biblioteczny 1999, R. 67, z. 3, s. 157-166