Publikacje autora:

Barbara Wojdyła

  1. Konserwacja i zabezpieczanie zbiorów w Bibliotece Głównej UMK w Toruniu
    [Conservation and protection of the collection of the Main Library at the Mikołaj Kopernik University in Toruń]

    Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych ; materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa 15-17 października 1998 r., redakcja Barbara Drewniewska-Idziak, Ewa Stachowska-Musiał, Warszawa 1998, s. 148-151 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 32)